Logo Humaniora Color SVG

Studieaanbod

Doorstromen, Arbeidsmarkt, TSO en BSO

Net zoals in de eerste graad zijn ook in de tweede graad heel wat vakken gemeenschappelijk. Afhankelijk van wat je interesseert en waar je goed in bent, kan je dan kiezen voor de studierichting die het best bij jou past.

De modernisering van het secundair onderwijs zet zich voort en heeft ondertussen onze tweede graad bereikt. In het derde middelbaar bieden we de richtingen bedrijfswetenschappen, bedrijf & organisatie, taal & communicatie en organisatie & logistiek aan. Deze studierichtingen zijn elk met hun specifieke eindtermen gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

In de derde graad spreken we nog over het klassieke Technisch Secundair Onderwijs en Beroeps Secundair Onderwijs.

Iedere leerling krijgt in de derde graad ongeveer twee derde van de lestijden een gemeenschappelijke basisvorming. Die breid je uit met extra vakken (of meer lestijden van basisvakken) die thuishoren in de belangstellingsdomeinen bedrijfseconomie, informatica, moderne talen, logistics en business support. Al naargelang je eigen sterktes en interesses kies je voor een studierichting waarin je belangstellingsdomeinen extra aan bod komen.

Keuzemodules

Een extra taal leren, verdiepend aan de slag gaan met wetenschappen, je handen gebruiken …
Per schooljaar zal je zowel in het vijfde als het zesde jaar twee modules kunnen kiezen uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod.

Je maakt je keuze bij het begin van het schooljaar. De ene module volg je van september tot januari, de andere van februari tot juni. Gedurende twee aansluitende lesuren per week zal je werken rond een onderwerp dat je zelf kiest. Zo kan je ook andere talenten van jezelf ontplooien.

In de keuzemodules geeft de leerkracht niet op de klassieke manier les. Hij of zij gaat samen met jou
aan de slag en coacht jou doorheen je leerproces. De leerkracht zal je ook niet op de traditionele
manier evalueren. De bedoeling is dus niet dat de evaluatie wordt overheerst door toetsen en
proefwerken, maar wel dat je toewerkt naar een eindresultaat: een wetenschappelijk project
uitwerken, een optreden geven, een paper schrijven, een presentatie voor een externe jury geven …