Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Bedrijfswetenschappen (D)

Derde graad > Vijfde jaar

Wat mag je verwachten? 

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Leerlingenprofiel? 

Leerlingen Bedrijfswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Via logisch en kritisch redeneren doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs-) economische concepten en hun onderlinge verbanden. De leerlingen hebben interesse in marktwerking, internationale handel, economische integratie, accounting en vennootschapsrecht. Ze krijgen ook een verdiepte basisvorming wiskunde.

Specifiek voor de studierichting 

Analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering, accounting en analyse van de jaarrekening, kostprijsberekening, aspecten van fiscaal en sociaal recht, aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management. Uitbreiding van wiskunde (matrices, functies, integralen en statistiek) Informaticawetenschappen (informatie- en databeheer)

Wat na de 3de graad? 

Na het zesde jaar behaal je je diploma secundair onderwijs. Je kan een masteropleiding Handelswetenschappen en Bedrijfskunde aanvatten. Je kan er ook voor kiezen om eerst een professionele bacheloropleiding te volgen in een logische vervolgopleiding en nadien via een schakeljaar je masterdiploma te behalen.