Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (D)

Derde graad > Vijfde jaar

Wat mag je verwachten? 

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen. Voor bedrijfswetenschappen gaat het onder meer om organisatievormen en fiscale gevolgen, de financiering van bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van een onderneming en (juridische) aspecten rond e-commerce. Voor informaticawetenschappen gaat het onder meer om algoritmes en datastructuren vergelijken, numerieke methodes programmeren, software ontwikkelen in een objectgeoriënteerde omgeving, databanken ontwerpen en beheren en softwareapplicaties uitwerken, van analyse tot implementatie.

Leerlingenprofiel? 

Leerlingen Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Je hebt een bijzondere interesse voor informatica en economie, je bezit een stevige basis wiskunde en je hebt voldoende analytisch denkvermogen.

Specifiek voor de studierichting 

Analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering, analyse van de jaarrekening, aspecten van fiscaal recht. Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen en statistiek. Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer.

Wat na de 3de graad? 

Na het zesde jaar behaal je je diploma secundair onderwijs. Je kan een masteropleiding Industriële wetenschappen en Technologie (multimedia en communicatietechnologie) of Handelswetenschappen en Bedrijfskunde aanvatten. Je kan er ook voor kiezen om eerst een professionele bacheloropleiding te volgen in een logische vervolgopleiding en nadien via een schakeljaar je masterdiploma te behalen.