Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Bedrijfswetenschappen (D)

Tweede graad > Derde jaar

Wat mag je verwachten? 

Bedrijfswetenschappen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen. De lessen zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.  

Leerlingenprofiel? 

Leerlingen Bedrijfswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Via logisch en kritisch redeneren doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. De leerlingen hebben interesse in marktwerking, internationale handel, economische integratie, accounting en vennootschapsrecht. Ze krijgen ook een verdiepte basisvorming wiskunde. 

Wat na de tweede graad? 

Leerlingen kunnen doorstromen naar een gelijkaardige studierichting in de derde graad, Bedrijfswetenschappen (D) of naar gelang de interesse een andere doorstroomrichting.