Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Organisatie en Logistiek (A)

Tweede graad > Vierde jaar

Wat mag je verwachten? 

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting en biedt inzicht in de werking van ondernemingen. Ze is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn. 

Leerlingenprofiel? 

De leerlingen verdiepen zich in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Ze communiceren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Ze zetten doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek. Meer specifiek doen ze uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen, leren ze administratieve vaardigheden aan i.f.v. onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren. Ze leren vergaderingen en events logistiek ondersteunen en krijgen uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer (producten voorbereiden en presenteren, onthaal en verkoop). 

Wat na de 2de graad? 

Leerlingen kunnen na de tweede graad doorstromen in gelijkaardige praktijkgerichte studierichtingen, je hebt de mogelijkheid om te kiezen tussen Onthaal, Organisatie en Sales (A) of Logistiek (A). De doelen uit de volgende beroepskwalificaties worden nagestreefd: Magazijnier, Winkelverkoper, Administratief medewerker onthaal.