Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Informaticabeheer

Derde graad > Zesde jaar

Wat mag je verwachten? 

De tijd dat de informaticawereld enkel voor “geeks” gereserveerd was, is al lang achter de rug. Onze informatiserende samenleving vraagt steeds meer technici en informatici. De informaticasneltrein raast in hoog tempo voort en zorgt voor een grote groei in arbeidsplaatsen. Veel bedrijven in Vlaanderen en daarbuiten zijn op zoek naar goed opgeleid personeel in de diverse takken van de informatica. De richting Informaticabeheer speelt in op deze vraag: ze zorgt ervoor dat leerlingen afstuderen met een grondige basiskennis. De afgestudeerden kunnen opteren om meteen te gaan werken ofwel om verder te studeren in het hoger of universitair onderwijs. De studierichting Informaticabeheer TSO is sterk gespecialiseerd. Je krijgt een degelijke informaticaopleiding voor zowel hardware als software.  

Wat leer je? 

De vorming in de 3de graad Informaticabeheer TSO bestaat uit twee componenten:  

  • een algemeen vormende component. De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau. 
  • een ICT-gerichte component met een heel gespecialiseerde vorming toegepaste informatica (beheer van computersystemen en netwerken, software-ontwikkeling, gebruik en beheer van softwarepakketten met terugkoppeling naar de praktijk).  

Je studeert af als netwerkbeheerder met een brede theoretische en praktische kennis van heel wat soft- en hardware componenten. De cursus “computersystemen en netwerken” gaat hierop in door te voorzien in een theoretisch getinte lessenreeks. Tijdens de lessen van het vijfde jaar wordt de computerhardware, de werking van besturingssystemen, netwerkhardware, virussen, het beveiligen van netwerken tegen hackers, etc. bestudeerd. In het zesde jaar richt deze cursus zich vooral naar het installeren en configureren van een server in een netwerk. Dit vak neemt 4 van de 10 lesuren informatica in beslag. In het vijfde jaar maken de leerlingen kennis met programmeren in het vak software-ontwikkeling. In het zesde jaar wordt deze leerstof verder uitgediept en uitgebreid. De leerlingen moeten uiteindelijk in staat zijn om zelf applicaties te programmeren. Dit vak neemt 4 van de 10 lesuren informatica in beslag 

De praktisch getinte cursus ‘gebruik en beheer van softwarepakketten’ neemt zowel tekstverwerking, rekenbladen, presentatiesoftware als databankbeheerssystemen onder de loep. Hierbij is het belangrijk om te weten dat we een verregaande kennis van de leerlingen eisen op het einde van het zesde jaar. Een netwerkbeheerder moet namelijk niet alleen kunnen werken met deze software, hij moet ze ook kunnen configureren, updaten en afstellen voor alle andere gebruikers van het netwerk. Dit vak neemt 2 van de 10 lesuren informatica in beslag. Tijdens de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken. 

Wie is klaar voor de 3de graad informaticabeheer? 

Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, en voldoende abstractievermogen voor wiskunde. In principe kan je uit de 2de graad Bedrijfseconomie naar de 3de graad Informaticabeheer TSO. Ook als je niet uit het studiegebied Handel komt, heb je mogelijkheden in de 3de graad Informaticabeheer TSO. Je moet, behalve interesse voor informatica, voldoende kennis hebben van wiskunde (min. 4u/week in 2de graad). 

Wat na de 3de graad informaticabeheer? 

Op het einde van het zesde jaar Informaticabeheer TSO krijg je het diploma secundair onderwijs. Na de 3de graad Informaticabeheer kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in informatica, multimedia of het economisch studiegebied (zie tabel achterin deze brochure). Als je een professionele bachelor net niet ziet zitten kan je er voor kiezen om een graduaatsopleiding te volgen (meer info op www.onderwijskiezer.be). Een Se-n-Se-opleiding binnen het studiegebied Handel behoort ook tot de mogelijkheden. Als je een Se-n-Se-opleiding wil volgen dat buiten het studiegebied Handel valt, dan zal de toelatingsklassenraad beslissen of je al dan niet kan inschrijven.