Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Boekhouden - Informatica

Derde graad > Zesde jaar

Wat mag je verwachten? 

De studierichting Boekhouden-Informatica in de 3de graad is een brede en evenwichtige studierichting. Je krijgt een stevige algemene vorming, talen en een belangrijke bedrijfsgerichte vorming. Je leert denken in een boekhoudkundige en ICT-omgeving. 

Wat leer je? 

De vorming in de 3de graad Boekhouden-Informatica bestaat uit drie componenten:  

  • Een stevige algemene vorming - de wiskunde vereist een hoger abstractieniveau.  
  • De talen: Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor het praktisch gebruik in een bedrijfseconomische context. 
  • Een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:  
    • een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een onderneming. 
    • een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Dit wordt enerzijds aangeleerd aan de hand van bestaande kantoorsoftware en anderzijds door middel van zelf te analyseren en te ontwikkelen database gestuurde Windows- en webapplicaties. 
    • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de repercussies op boekhoudkundig vlak. 

In de 3de graad Boekhouden-Informatica doet de jongere een uitgebreide studie over de boekhouding van een onderneming. Hij leert de boekhouding bij de start van de onderneming kennen. Hij leert boekhoudkundige verrichtingen binnen de onderneming afhandelen in de context van de dubbele boekhouding van een onderneming. Hij leert tot slot de boekhouding als beleidsinstrument te gebruiken bij het runnen van de onderneming. In de 3de graad Boekhouden-Informatica worden de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete en praktische wijze verworven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via simulatieoefeningen, bedrijfsbezoeken en de GIP verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. 

Wie is klaar voor de derde graad Boekhouden-Informatica? 

Instapvereisten voor de 3de graad Boekhouden-Informatica TSO zijn een interesse voor boekhouden en informatica, een stevige basis wiskunde, een praktijkgerichte ingesteldheid en voldoende analytisch denkvermogen. In principe kunnen de leerlingen uit de 2de graad Bedrijfseconomie naar de 3de graad Boekhouden-Informatica. Zat je eerder niet in het studiegebied Handel, dan heb je wellicht een achterstand voor boekhouden. Er wordt inzet van je verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Dat kan o.a. door een extra cursus bedrijfseconomie (eind augustus) georganiseerd door de scholengemeenschap. Je kan hiervoor inschrijven via een school uit de scholengemeenschap Sint-Nicolaas. 

 
Wat na de derde graad Boekhouden-Informatica?  

Op het einde van de 3de graad Boekhouden-Informatica TSO krijg je het diploma secundair onderwijs. Na de 3de graad Boekhouden-Informatica kan je o.a. doorstromen naar een professionele of academische bacheloropleiding in handelswetenschappen of bedrijfskunde (handelswetenschappen of bedrijfsmanagement: accountancy-fiscaliteit, KMO management, …), informatica en vele andere mogelijkheden.