Logo Humaniora Color SVG
Terug naar het overzicht

Bedrijfseconomie

Derde graad > Zesde jaar

Wat mag je verwachten? 

De studierichting Bedrijfseconomie in de 3de graad is een heel polyvalente studierichting. Je krijgt een brede algemeen vormende en bedrijfseconomische opleiding. Je leert denken en werken in een administratieve en commerciële omgeving, efficiënt, klantgericht en zakelijk. 

Wat leer je? 

De vorming in de 3de graad Bedrijfseconomie bestaat uit twee componenten:  

• een algemeen vormende component met aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijgen de leerlingen oefeningen op probleemoplossende vaardigheden, wiskundig-economische modellen en op specifieke toepassingen uit de handelssector: financiële algebra en statistiek. 

• een bedrijfsgerichte component met een stevig pakket bedrijfseconomie, ondersteund door toegepaste informatica. Als GIP of Geïntegreerde Proef runnen de leerlingen een eigen minionderneming. 

In de lessen Bedrijfseconomie komen alle aspecten van het ondernemen aan bod: het opstarten van een bedrijf, het aanwerven van personeel, het opstellen van een marketingplan, het nemen van investerings- en financieringsbeslissingen, het afsluiten van de juiste verzekeringen, het invullen van de belastingaangiftes, enz. Om het geheel te linken aan de praktijk komen een aantal mensen uit de bedrijfswereld een gastcollege verzorgen. Daarnaast bezoeken we een aantal bedrijven uit verschillende sectoren. Met het boekhoudpakket BOB software leer je een voorraadadministratie voeren, aan- en verkoopfacturen boeken, alsook investeringen en afschrijvingen. Ook macro-economische aspecten komen aan bod, want elk bedrijf moet gesitueerd worden in een ruimere omgeving. Zo bespreken we de begrippen economische groei, conjunctuur, inflatie, begroting, werkgelegenheid en werkloosheid enz. 

In de lessen toegepaste informatica zal je je verder verdiepen in volgende sofwareprogramma’s: tekstverwerking, rekenblad, databank, tekenblad, presentatiepakket… Daarnaast leer je ook een aantal efficiënte vergadertechnieken aan en wordt het aangeleerd hoe je een digitale agenda bijhoudt. Als geïntegreerde proef (GIP) in de richting runnen de leerlingen in de 3de graad een eigen “minionderneming”. Ze verkochten de afgelopen jaren o.a. pralines, Italiaanse voedingswaren, gevulde mokken, kaarsen, fietsaccessoires, kruiden, keukenaccessoires, badproducten, elektronische gadgets, ouderwetse zoetigheden in retro verpakkingen, vogelhuisjes, plantjes enz. Je kruipt in de huid van de ondernemer en richt een eigen miniatuurbedrijf op, waarbij je een product commercialiseert met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op “doen”: eerst denken, en dan effectief durven doen! De voorbereidingen gebeuren in het vijfde jaar Handel en de concrete uitvoering is voorzien in het zesde jaar Handel. Tijdens de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken. 

Wie is klaar voor de 3de graad Bedrijfseconomie? 

Instapvereisten voor de 3de graad Bedrijfseconomie zijn een degelijke basiskennis van een aantal macro-economische begrippen, een inzicht in de structuur en werking van een onderneming en een degelijke vaardigheid in tekstverwerking en het beheer van een rekenblad, een databank en een presentatiepakket. In principe stroom je uit de 2de graad Bedrijfseconomie of een economische richting uit het ASO in. Als je niet uit het studiegebied Handel komt, heb je een achterstand voor Bedrijfseconomie. Er wordt van jou een bijkomende inspanning verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Dat kan o.a. door het volgen van een extra cursus Bedrijfseconomie (eind augustus) georganiseerd op onze school. Je kan hiervoor inschrijven via een school uit de scholengemeenschap Sint-Nicolaas. 

Wat na de 3de graad Bedrijfseconomie? 

Na de 3de graad Bedrijfseconomie kan je o.a. doorstromen naar een bacheleropleiding in de richting bedrijfsmanagement met als afstudeerrichtingen: accountancy-fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, logistiek management, marketing, KMO-management, milieumanagement en rechtspraktijk of een andere professionele bachelor zoals communicatiemanagement, office management, vastgoed, enz. Sommigen vatten de academische bachelor in Handelswetenschappen aan en anderen behalen mogelijks een master via een schakeljaar na de professionele bachelor. Velen van onze leerlingen kiezen ervoor om zelf leerkracht te worden. De bacheloropleidingen kleuter-, basis- en secundair onderwijs behoren dus ook tot de mogelijkheden. Je kan er ook voor kiezen om een graduaatsopleiding te volgen (meer info op www.onderwijskiezer.be). Als je studeren aan een hogeschool niet (meteen) ziet zitten, kan je opteren voor een Se-n-Se-opleiding binnen het studiegebied Handel. Als je een Se-n-Se-opleiding wil volgen dat buiten het studiegebied Handel valt, dan zal de toelatingsklassenraad beslissen of je je al dan niet kan inschrijven.